Széman Emese Rózsa

This tag is associated with 8 posts

Variációk Hólyagcirkuszra 4.

Széman Emese Rózsa Nevéhez híven a Hólyagcirkusz cirkuszi elemekből építkezik. Látványvilágát erős színek, teatralitás jellemzi, a jelenetek hangsúlyozottan színháziak, előadásaikba dalbetéteket építenek be, melyeket jobbára különféle tárgyakból (például hordó és spárga) készült „hangszereken” kísérnek. Ezek a dalbetétek olykor recitált szövegek, amelyek szerves részét képezik az előadás szövegének, máskor viszont csupán a hangzás kedvéért megkomponált „zeneművek”. A színek, … olvasásának folytatása

Andrej karaktere a Három nővér különféle rendezéseiben

Széman Emese Rózsa Andrej Szergejevics Prozorov a három nővér bátyja. Helyzete éppolyan kilátástalan, mint nővéreié, a különbség az, hogy ő nem álmodozik folyton Moszkváról (egyetlen jelenet van, amikor ezt teszi), hanem, így vagy úgy, ez rendezéstől függ, megpróbál élni adott helyzetével és helyzetében. Van olyan Andrej, aki akarat-gyenge, van, akin önhibáján kívül túlnőttek a problémák, … olvasásának folytatása

Jóformán itt lakunk

Széman Emese Rózsa Kerezsy Imola, ügyelő: Egy ügyelőnek ilyenkor az a munkája, hogy a vendégek igényeit megtudja, és megoldásokat találjon. Mikor megérkeznek, lepakolják a teherautóikról a díszleteket, akkor én ott vagyok és elmondják, hogy kell nekik nem-tudom-én hány emelvény, ide segítség, oda segítség, hogy a díszletüket fölállítsák. Koordonálni kell igazából, hogy a mi embereink, akik … olvasásának folytatása

Kész bolondokháza

Széman Emese Rózsa Egy színház úgynevezett nem művészszemélyzetéről általában keveset tud az átlagnéző. Találkozik a jegyszedővel, esetleg a ruhatárossal, a teremszemélyzettel, de hogy mi is folyik a kulisszák mögött, titok számára. Néhány dolgozótól arra kerestem a választ, milyen a fesztivál alatt az a munka, amit végeznek.

Befordultunk a kocsmába

Széman E. Rózsa És lőn, hogy a Kolozsvári Állami Magyar Színház eleddig csak jobb sorsra érdemes, de április 19-e este arra valósággal szert tevő stúdióterme több, mint zsúfolásig telt A helység kalapácsa örökbecsű eposzunk tiszteletére. Volt tehát kihez szólnia Petőfi–Dimény Áronnak, midőn rögtön a legelején megemlékezett az istenek szeretetéről, akik oly tüdővel áldották meg, mely … olvasásának folytatása