elemzések

This category contains 8 posts

Traumakezelés és múltfelvállalás a Keep Quiet című filmben

Fekete Ágnes írása 2016-ban mutatták be Sam Blair és Joe Martin dokumentumfilmét Keep Quiet címmel, amely Szegedi Csanád volt Jobbik-alapító megtérését mutatja be, miután kiderül, anyai ágon zsidó származású. A nézőben önkéntelenül felmerül a kérdés – lehetséges-e, hogy Szegedi évtizedekig semmit sem tudott arról, hogy nagymamája Auschwitz-túlélő volt? Popper Péter pszichológus egy helyen így beszél … olvasásának folytatása

DráMÁzkodás

A 9. alkalommal megszervezésre kerülő dráMA Kortárs Színházi Találkozó 2017. szeptember 17. és 23. között zajlott Székelyudvarhelyen. Karunkról hárman vehettünk részt: két harmadéves hallgató György Emese és Rancz Mónika, valamint egy másodéves diák Sebesi István személyében. (Kiss Krisztina is velünk volt, jólesett még egy kicsit magunkénak érezni.) A fesztiválbloggal Szabó Jankánk törődött, köszönjük neki!   … olvasásának folytatása

Kaddis mint szabadításesemény

Deák Katalin  …azt mondta, hogy: tehát én a szabadságom érdekében börtönözöm be magamat. Igen, kétségkívül volt ebben némi igazság.  Helyesebben, pontosan ez volt az igazság.[1] A barakk-dramaturgia a „szűk tér dramaturgiájának a szabadságvesztés szituációjára kidolgozott drámaformája”.[2] A bezártságot mint élményt közös tapasztalatnak tekinti, a történet reprezentációjának a személytelenség terei (barakk, börtön, haláltábor) adnak helyet, amelyek … olvasásának folytatása

Willy Decker: Traviata

Adorjáni Panna – a librettó és az előadás1 összevetése – A La traviata Giuseppe Verdi romantikus zeneszerző operája, librettóját Francesco Maria Piave írta ifj. Alexandre Dumas A kaméliás hölgy című regénye alapján. A történet szerint a burzsoá Alfredo Germont beleszeret a fiatal párizsi kurtizánba2, Violetta Valéry-be, aki eleinte kétkedve fogadja a férfi közeledését, majd enged … olvasásának folytatása

Andrej karaktere a Három nővér különféle rendezéseiben

Széman Emese Rózsa Andrej Szergejevics Prozorov a három nővér bátyja. Helyzete éppolyan kilátástalan, mint nővéreié, a különbség az, hogy ő nem álmodozik folyton Moszkváról (egyetlen jelenet van, amikor ezt teszi), hanem, így vagy úgy, ez rendezéstől függ, megpróbál élni adott helyzetével és helyzetében. Van olyan Andrej, aki akarat-gyenge, van, akin önhibáján kívül túlnőttek a problémák, … olvasásának folytatása